Ένας super διαγωνισμός ήρθε στο Seasons! Κερδίστε φανέλες του αρχηγού του ΠΑΟΚ,Βαγγέλη Μαργαρίτη

Ένας super dιαγωνισμός έχει ξεκινήσει στο Seasons μέσω της σελίδας του στο Facebook! To Seasons βάζει ασπρόμαυρο τρίποντο κληρώνοντας 4 αυθεντικές φανέλες του μεγάλου του αρχηγού του Π.Α.Ο.Κ., Βαγγέλη Μαργαρίτη! 

 

Τα δώρα στους νικητές θα τα παραδώσει ο ίδιος ο αρχηγός!!!
Βήματα διαγωνισμού:
1. Κάνε Like στην σελίδα  https://www.facebook.com/seasonskaterini.gr
2. Δημόσια Κοινοποίηση της παρούσας δημοσίευσης
Λήξη διαγωνισμού: Κυριακή 5 Αυγούστου 2018
Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέσα από την σελίδα του Seasons και θα ενημερωθεί και με σχόλιο στην κοινοποίηση του.
Καλή επιτυχία!
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα αποδοχή των όρων του.
Οι όροι του διαγωνισμού εδώ:
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «SEASONS» (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/seasonskaterini.gr/ με δώρο 4 φανέλες του καλαθοσφαιριστή του Πάοκ Βαγγέλη Μαργαρίτη.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 13 ετών και διαμένουν στην Κατερίνη Πιερίας, ενώ αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Τετάρτη 18/07/2018, ώρα 17.:30 έως και την Κυριακή 05/08/2018, ώρα 14:00.
4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Α. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, που είναι εγγεγραμμένος χρήστης του FACEBOOK, για να συμμετέχει στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να επισκεφτεί στον «ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ» https://www.facebook.com/seasonskaterini.gr/ να κάνει LIKE στην σελίδα (αν δεν έχει ήδη κάνει) και εν συνεχεία κοινοποίηση (δημόσια) το post του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
Β. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 05/08/2018, ώρα 14:00, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά και στη συνέχεια θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα ο/η νικητής/νικήτρια .Επίσης θα ανακοινωθεί ο/η νικητής/νικήτρια σε post την ίδια μέρα. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων) θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή μέσω του post, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού, ενώ η συμμετοχή του στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων συμμετοχής που αναφέρονται στο παρόν κείμενο.
5. Ανάδειξη Νικητή-Κλήρωση. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
6. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
7. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και η Διαφημιστική Εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ως εκτελούσα την επεξεργασία θα επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα με τον/την νικητή/νικήτρια και θα του ζητήσουν να καλέσει το κατάστημα για να ενημερώσει για την διεύθυνση στην οποία θα του αποσταλεί το δώρο του και την ώρα που επιθυμεί να το παραλάβει. Ο Διοργανωτής θα χρησιμοποιήσει το όνομα των τεσσάρων νικητών όπως αυτά εμφανίζονται στο Facebook, στην ανάρτηση της 05/08/2018 που θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες για το ποιος/ποια κέρδισε το προαναφερόμενο δώρο. Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται, δεν θα επεξεργασθούν ούτε θα αποθηκεύσουν ηλεκτρονικά ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα νικητών του Διαγωνισμού, και δεν θα δώσουν αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.
8. . Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
9. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.